Eina de videoconferència que permet programar les sessions, enregistrar-les i compartir-hi fitxers i presentacions.

L’eina es pot utilitzar:
dins de l’aula. L’eina s’afegeix des de l’edició de l’aula com una eina docent més.
dins un espai del Campus (grup de treball, sala…). Cal fer la petició al Servei d’atenció, dins la branca de Tecnologia.