Eina de videoconferència que permet programar les sessions, enregistrar-les i compartir-hi fitxers i presentacions.

Permet 250 usuaris per defecte, però es pot arribar a 500 usuaris fent una sol·licitud al proveïdor unes 72h abans a través del Servei d’atenció (Tecnologia > Aplicacions del Campus).

L’eina es pot utilitzar:
dins de l’aula. L’eina s’afegeix des de l’edició de l’aula com una eina docent més.
dins un espai del Campus (grup de treball, sala…). Cal fer la petició al Servei d’atenció, dins la branca de Tecnologia.