Missatge directe a càmera

Ens pot servir per donar feedback, presentar assignatures, entre d’altres

 

Captura de pantalla

Podem fer-lo servir per explicar un programari, fer pas a pas un procés, o presentar un Power Point

 

Combinacions