Quan en una peça audiovisual surt una persona sempre haurem de tenir el document signat del seu consentiment per a sortir en aquell vídeo, encara que siguem nosaltres mateixos.

Aquest document ens indica que la persona dóna el consentiment perquè se’n pugui fer la difusió del vídeo per qualsevol mitjà (YouTube, iTunes, l’aula, etc.):

Intrauoc > Aplicacions específiques > Servei d’Audiovisuals > Drets d’imatge
Les consultes sobre els drets d’imatge s’han de dirigir a l’Assessoria Jurídica.

Passos a seguir:

  • Omplir totes les dades
  • Enviar el document original al Servei d’Audiovisuals