• Plantejament de projectes per a la seva resolució.
  • Possibilitat d’organitzar els estudiants per equips.
  • Xat transversal a tots els estudiants de l’assignatura i membres dels diferents equips.
  • Canal de comunicació específic entre els participants d’un projecte.
  • Canals de treball col·laboratiu mitjançant les Google Apps.