El nou registre d’avaluació contínua unifica en una sola aplicació el lliurament d’activitats per part de l’estudiant i la introducció de qualificacions i comentaris de les activitats per part dels/les consultors/es. S’accedeix a l’aplicació des de l’espai Avaluació de l’aula fent clic a Registre d’avaluació continuada.

rac