• Publicació de notes a l’estudiant per a cada PAC.
 • Descàrrega de les PACs dels estudiants de forma individual o massiva.
 • Visualització de notes i comentaris enviats als estudiants.
 • Enviament de feedback a l’estudiant en format de text, àudio o vídeo, de forma individual o massiva.
 • Notificació a l’estudiant quan el docent publica un comentari.
  • Si el docent força la publicació, la notificació és immediata.
  • Si l’activitat no té data de publicació, la notificació és immediata.
  • Si la data de publicació s’ha superat, la notificació és immediata.
  • Si la data de publicació no s’ha superat, la notificació queda pendent de publicar fins a dita data.
 • Pel que fa a les qualificacions Apte/No Apte, Apte vol dir que ha superat l’activitat i No Apte que no l’ha superat. No hi ha relació entre notes Apte/No Apte i nota numèrica, és una qualificació qualitativa i no pas quantitativa. Cada PDC pot definir com serà el pes d’aquestes notes qualitatives en la nota final AC.
 • Visualització del RAC de l’estudiant.
RAC de PDC

RAC per a PDC