• Presentació de treballs finals
  • Compartir treballs entr estudiants
  • Defensa de projectes utilitzant els comentaris