El PACplagi és una eina que facilita als docents la detecció de manca d’originalitat en els lliuraments dels estudiants, mitjançant la comparació:

  • entre entregues de PAC,
  • amb fonts externes.