• Detecció de còpia literal.
  • Detecció de còpia entre totes les aules d’una assignatura.
  • Detecció de còpia entre diferents semestres d’una assignatura.
  • Detecció de còpia entre lliuraments de diferents assignatures.
  • Processament de documents en llenguatge natural (MSword, OpenOffice, RTF) i codi font (Java, C).
  • Identificació del percentatge de similituds entre parelles de documents.
  • Visualització dels indicis de plagi mostrant el contingut dels documents.
  • Capacitat per extraure l’enunciat de les entregues (requereix configuració).

Nota: La comparació d’arxius de text que es troben dins d’una carpeta comprimida (zip, rar…) no és recomanable, ja que el sistema només selecciona un dels fitxers per a la comparació.