• Portafolis de l’estudiant
  • Espai de reflexió personal de l’estudiant
  • Repositori de recursos personal de l’estudiant
  • Espai temàtic de l’aula, cada estudiant treballa un tema o un concepte en el seu blog