El multiblog és un blog de blogs que visualitza els posts publicats en els blogs de cada un dels estudiants de l’assignatura. És a dir, cada estudiant disposa del seu propi blog del qual és l’administrador.

multiblog