• En el blog els estudiants són autors i els professors editors.
  • Quan s’accedeix al blog es veuen, inicialment, les entrades dels professors.
  • En el menú lateral hi ha un mòdul (blogroll) amb el llistat d’autors (estudiants del blog). Si es clica un autor es carreguen les entrades només d’aquell autor.
  • Tothom pot fer comentaris en totes les entrades.
  • Tothom pot veure les entrades de tothom.
  • El professor, quan accedeixi a l’administració, pot crear, veure i editar totes les entrades.
  • Els estudiants, quan accedeixen a l’administració, només poden crear, veure i editar les seves entrades.
  • Les entrades permeten incorporar text amb format i imatges i incrustar vídeos enregistrats des de la mateixa eina o de fonts externes (Youtube, etc.).