• Seguiment de l’estudiant
  • Tauler del professor
  • Seguiment del treball grupal
  • Publicació d’informació actual rellevant
  • Espai per a compartir enllaços
  • Realització d’entrevistes
  • Debats compactes