• Publicació de missatges breus de 125 caràcters
  • Organització dels missatges a través de categories utilitzant el hashtag (#)