Els materials en format web (HTML5) són materials que permeten anotacions i que tenen una interfície responsiva (els continguts s’adapten dinàmicament a la mida de la pantalla del dispositiu des d’on s’hi accedeix).

Aquests materials permeten, a més a més, incloure exercicis interactius (consulta els exemples).

Exemple exercicis

Els materials web publicats es troben a l’apartat Materials i fonts i s’identifiquen amb un asterisc de color lila.