Els comentaris es mantenen entre semestres?

    • Els comentaris es mantenen entre semestres?

Les anotacions i comentaris que fan estudiants i professors col·laboradors no es conserven d’un semestre a l’altre, és a dir, només tenen vigència mentre dura la docència de l’assignatura.
Les anotacions que fan els professors responsables de l’assignatura sí es mantenen d’un semestre a l’altre en les mateixes aules. Si canvia el professor de l’assignatura també es mantenen i només les podrà esborrar i/o modificar el professor que les va introduïr en el seu moment.