• Presentació de treballs individuals i/o grupals
  • Trencar el gel amb presentacions dels estudiants i del consultor
  • Explicació de conceptes de forma breu per part del consultor i/o dels estudiants.
  • Creació d’un fil de conversa tipus pregunta-resposta