Google Apps és un conjunt de serveis de Google que permeten treballar, comunicar-se o col · laborar de forma eficaç. El web de Google Apps ens presenta les possibilitats d’aquests serveis per a diferents col·lectius o propòsits. En educació Google Apps ofereix eines adaptables que faciliten el treball col·laboratiu i efectiu entre els agents implicats.

Les eines disponibles de google apps a l’aula són les següents:

apps
  • Google Calendar: sistema de gestió de calendaris individuals o compartits amb altres usuaris
  • Google Drive: sistema de gestió d’arxius. Permet organitzar els arxius en carpetes i compartir-los amb altres ususaris. Permet també la creació col.laborativa de documents, mostrant un historial dels canvis. També permet comunicar-se de forma síncrona a través d’un xat alhora que es treballa amb el document compartit.
  • Google Sites: permet la creació de llocs web de forma individual o col·laborativa.
  • Hangout: permet fer reunions de videoconferència accedint al servei de Google+.