Google grups és una eina que ens permet agrupar adreces de correu electrònic de diferents usuaris i identificar-les a partir d’una nova adreça.

Si voleu ampliar la informació sobre Google Grups, podeu fer-ho des de la plana de suport que facilita Google per aquesta eina: https://support.google.com/groups/

Utilitzar els grups de Google a l’aula

Cada assignatura i cada aula disposa d’un Google grup ja configurat i disponible per al seu ús amb les següents característiques funcionals:

  • Grup per assignatura: el propietari serà el PRA, tots els PDCs assignats a les aules d’aquesta assignatura seran gestors. Tots dos, disposaran de permisos per escriure missatges al grup i gestionar-lo. Els estudiants assignats a totes les aules de l’assignatura seran membres sense possibilitat d’enviar missatges.
  • Grup per a cada aula: el propietari serà el PRA de l’aula, el o els PDCs assignats a l’aula seran gestors. Tots dos, disposaran de permisos per escriure missatges al grup i gestionar-lo. Els estudiants assignats a totes les aules de l’assignatura seran membres sense possibilitat d’enviar missatges.
  • Grup per tutoria: figurarà el responsable de la tutoria com a propietari i gestor amb permisos per enviar missatges. Els estudiants seran membres sense possibilitat d’enviar missatges.

Aquests grups serviran per poder compartir les carpetes de Google Drive amb els membres de les assignatures o les aules. L’existència d’aquests grups no ha de canviar la forma habitual de comunicació amb els estudiants, que s’ha de fer mitjançant les eines de comunicació disponibles a les aules, com els fòrums i els taulers.

Des de l’espai de configuració de l’aula es poden consultar els noms dels Google Grups creats automàticament.

imatge11

També podeu consultar els grups creats entrant a groups.google.com i dirigint-vos a Els meus grups o introduïnt el nom del grup al cercador.

imatge11

Els grups creats per a cada aula tenen el següent format de nom:
[semestre_codiEstudi_codiAssig_codiAula]_list@uoc.edu. Per exemple, per a l’assignatura Sociologia de la Comunicació Aula 2, el nom del grup seria: 191_16_504_02_list@uoc.edu