Google drive és una eina que permet la gestió d’arxius al núvol. A continuació, us facilitem l’enllaç al tutorial de Gdrive:

https://support.google.com/drive/

 

Utilitzar Google Drive a l’aula

Totes les aules tenen creada una carpeta a Google Drive amb la nomenclatura [semestre_codiEstudi_codiAssig_codiAula]. La creació d’aquesta carpeta es fa de forma automàtica durant la preparació del semestre i el professor responsable de l’assignatura rep un correu electrònic en què se l’indica que és el propietari de la carpeta. A aquesta carpeta, tots els membres del grup de l’aula disposen de permisos per crear i pujar documents. Es pot afegir a l’aula l’enllaç a aquesta carpeta de Drive seguint les indicacions en l’apartat “B. Afegir a l’aula l’enllaç a la carpeta del Drive”

Si es vol crear una nova carpeta per compartir documents amb els estudiants i docents d’una aula cal fer les dues accions següents:
A. Crear una carpeta al Drive
B. Afegir a l’aula l’enllaç a la carpeta del Drive

A. Crear una carpeta al Drive

Recomanem que siguin els professors col·laboradors qui creïn les carpetes. D’aquesta manera, no t’arribarà una notificació cada vegada que aquesta es comparteixi.

 1. Dins el Drive, fes clic a “Nou”.pas1
 2. Tria l’opció “Carpeta”.pas2
 3. Escriu el nom que li vols donar a la carpeta.Et recomanem utilitzar la mateixa nomenclatura que amb els grups de Google que s’han creat per a cada aula (semestre_codiEstudi_codiAssig_codiAula) . Fes clic a “Crea”.pas3
 4. Amb la carpeta creada, fes clic al botó dret del ratolí i tria l’opció “Comparteix”.pas4
 5. Fes clic sobre “Opcions avançades”.pas5
 6. A l’espai “Convida més persones” escriu el nom del grup de Google per a l’aula en qüestió, per exemple, “191_16_504_02_list@uoc.edu”. 
  Important: Comprova que no estigui marcat l’indicador “Envia una notificació”. Si està marcat s’enviarà un missatge a tots els integrants del grup. pas6
 7. Marca l’opció “Impedeix que els editors puguin canviar l’accés i afegir persones” per a garantir la seguretat i els accessos a la carpeta.pas7

 

B. Afegir a l’aula l’enllaç a la carpeta del Drive

Si l’assignatura té varies aules pots indicar l’enllaç a la carpeta compartida al tauler de l’aula.

Si l’assignatura té una única aula pots afegir l’enllaç a la carpeta compartida com a enllaç a URL externa.

Per afegir dins de l’aula un enllaç a la carpeta del Drive has de fer el següent:

 1. Ves a la carpeta del Drive en qüestió i copia la seva URL (Obtenir enllaç per compartir)
 2. Ves a l’Edició de l’aula > Afegeix una eina a l’aula > Enllaç extern (URL)
 3. Dona a l’enllaç el nom que vulguis.
 4. Com a adreça URL enganxa la URL de la carpeta.

Nota: En cas de no afegir aquest enllaç dins de l’aula, els usuaris podran accedir igualment a ella des del seu Drive.

Tant professors col·laboradors com estudiants disposen d’un espai d’emmagatzematge al núvol de 15GB.