Google Drive és una eina que permet la gestió d’arxius al núvol. A continuació us facilitem informació que us pot ser útil a l’hora de treballar amb Google Drive des de l’aula.

Si voleu ampliar la informació, podeu fer-ho des de la plana de suport que facilita Google per a aquesta eina: https://support.google.com/drive/.

Tant professors col·laboradors com estudiants disposen d’un espai d’emmagatzematge al núvol de 15GB.

Utilitzar Google Drive a l’aula

L’eina Google Drive disponible a les aules permet crear un espai propi per a l’assignatura i/o per a les aules al Google Drive de la UOC. Podreu compartir arxius amb el grup de l’aula i treballar de forma colaborativa amb els membres de l’aula. També ho podreu fer a nivell d’assignatura, per totes les aules.

Per afegir l’eina, cal fer-ho des de l’edició de l’aula.
imatge11

En seleccionar l’opció Google Drive en les eines disponibles es podrà escollir la creació de:

  1. Carpeta d’assignatura: una carpeta de Google Drive a la que té accés l’equip docent i els estudiants de totes les aules que formen part de l’assignatura.
  2. Carpeta per a cada aula: una carpeta de Google Drive diferenciada per a cada aula, on a cada carpeta tindrà accés l’equip docent i els estudiants que formen part de l’aula corresponent.

En ambdós casos el PRA serà el propietari de la carpeta, l’equip docent tindrà permisos d’edició i es podrà escollir si els estudiants tenen permís d’edició o només de visualització.

Com és habitual en altres eines de l’aula, es pot escollir el nom i la visibilitat amb que es mostrarà l’enllaç a l’aula per a aquesta eina.

Un cop seleccionada la configuració cal fer clic sobre “Afegeix l’eina” i a continuació sobre “Desa els canvis”.

En el moment de desar els canvis es crearan a Google Drive les carpetes i es podrà accedir des de l’enllaç que apareix a l’aula.

imatge11

Les carpetes creades també es veuen des de Google Drive, el propietari les veurà a l’espai MyDrive i la resta de l’equip docent i els estudiants a l’espai ‘Compartit amb mi’.

imatge11

La carpeta de Google Drive es crea seguint la nomenclatura [semestre_codiEstudi_codiAssig_codiAula Títol] i tant docents com estudiants tenen accés des de Google Drive en el moment que estan assignats al grup de l’aula o de l’assignatura.

Les carpetes creades des de l’edició de l’aula s’esborraran de forma automàtica passat un període de 2 semestres des de la fi de la docència.

Des de la pestanya d’edició de l’aula sempre es pot consultar l’enllaç a les carpetes i la configuració donada a l’eina inicialment, però no es podrà canviar aquesta configuració.

imatge11

El nom i la visibilitat de l’eina a l’aula sempre es pot modificar. Fins a l’inici de la docència es podrà eliminar l’eina i tornar-la a crear així com canviar-ne la configuració. Un cop la docència s’hagi iniciat, no es podrà eliminar l’eina i caldrà fer els canvis des de Google Drive. Els canvis fets directament des de Google Drive no quedaran reflectits a l’aula, a la pestanya d’edició de l’aula.

La còpia d’informació disponible a les aules afegirà també aquesta nova eina Google Drive.

imatge11

Com passa amb altres eines de l’aula, en afegir aquesta opció a la còpia, es replicarà la configuració indicada en la creació de l’eina, però no es farà còpia del contingut existent. Un cop finalitzat el procés de còpia, s’hauran creat carpetes noves corresponents a les aules de destí amb la mateixa configuració que tenien inicialment a l’aula origen.