El tauler és una eina de comunicació unidireccional, dels docents cap als estudiants.
El fòrum és una eina de comunicació bidireccional entre els docents i els estudiants.