Folio és una eina que ofereix un portafolis personal a estudiants i que s’integra a l’Àgora de l’assignatura, un espai comú a l’aula en el qual es comparteixen les publicacions que els i les estudiants han fet al seu Folio. Gràcies a les diferents opcions de privacitat, l’estudiant pot triar si la seva publicació és visible només per al professorat, per als companys i companyes de l’assignatura o per a tota la comunitat UOC. A més a més, l’eina permet fer lliuraments i deixar comentaris en les publicacions, la qual cosa fomenta la interacció dins l’aula.

Les funcions de Folio van més enllà de les d’una eina de portafolis, atès que fomenta el treball col·laboratiu, acompanya l’estudiant al llarg de la seva vida acadèmica i li ofereix una eina potent per donar-se a conèixer fora de la UOC i presentar la seva feina al món professional.