Folio és una plataforma que permet:

  • Tenir un espai personal, amb continguts privats a mode d’apunts, esborranys o marcadors.
  • Escollir si es publica amb permís privat, professorat, aula, campus o públic.
  • Vincular continguts a activitats docents.
  • Creació automàtica d’Àgores; espais associats a les aules on s’aglutinen els treballs dels companys que han donat permís per a compartir-ho, seguint la metàfora d’espai expositiu dins l’aula.
  • Vehicular debats i comentaris tant als Folios com a les Àgores.
  • Presentar continguts al registre d’avaluació i rebre retorn.
  • Crear progressivament el portafolis acadèmic, ajudant a tutors, professors i companys a relacionar-se amb l’estudiant de manera informada.
  • Crear progressivament el portafolis professional, amb la llibertat de mantenir-lo dins la institució o de migrar-lo a un espai propi.