L’aplicació pot ser utilitzada per professors de tots els àmbits i pot tenir usos diferents com per exemple:

  • Explicar conceptes complexes (com ara fórmules matemàtiques).
  • Explicar obres d’art adjutant la imatge i assenyalant els possibles elements.