L’aplicació permet:

  • Fer anotacions i fer-la servir com a pissarra digital: canviar el gruix i el color del traç, esborrar una part del contingut, ampliar la visualització amb una àrea de precisió i facilitar l’escriptura amb avançament automàtic al final de la zona de precisió. Fins i tot és possible recolzar-hi la mà sense modificar el contingut en un àrea especial per a això.
  • Generar un vídeo a partir dels traços i àudio enregistrats.
  • Importar documents PDF d’una pàgina o més des d’altres aplicacions, Google Drive o Dropbox (contingut de compra, gratuït per a membres de la comunitat UOC).
  • Eliminar la filigrana de les pàgines o canviar-la per la imatge que vulguis (contingut de compra).