• Publicació de noticies o informació actualitzada relacionada amb l’assignatura tant pel docent com pels estudiants
  • Ús dels comentaris per a conèixer l’opinió dels estudiants sobre temes d’actualitat relacionats amb l’assignatura
  • Creació d’un repositori de recursos creat pels propis estudiants
  • Publicació d’activitats dels estudiants (individuals o grupals) al grup d’aula
  • Explicació de conceptes per part dels estudiants a la resta de companys de l’aula usant recursos multimèdia