• Publicació de “posts” ordenats cronològicament pel docent i/o els estudiants.
  • Organització de la informació publicada amb l’ús de categories i etiquetes.
  • Creació de pàgines amb informació estàtica.
  • Comentaris associats als “posts” i a les pàgines estàtiques.
  • Publicació d’elements multimèdia de forma incrustada als posts o a les pàgines estàtiques
  • El tema no es pot personalitzar.
  • No es poden afegir nous plugin.
  • Accés restringit als usuaris de l’assignatura a la qual està vinculat.