• Guia per a la conceptualització de blogs institucional [cat]
  • Tutorial per a la configuració d’un blog de difusió [cat]
  • Tutorial per a la migració de continguts entre blogs de WordPress [cas]
  • Material utilitzat en la formació de l’eina (juny de 2018) [cat]
  • Manual per activar i configurar subscripció per correu (plugin Jackmail) [cat]

Exemples:
ciudad.blogs.uoc.edu
altocruz.blogs.uoc.edu