L’aula centrada en l’activitat situa al centre l’activitat d’aprenentatge i té una estructura de 3 seccions: barra superior per a navegar entre assignatures i activitats, l’activitat d’aprenentatge a la part principal, les eines semestrals i la llista de participants a la columna dreta.

Les millores que representa aquesta aula també van molt associades al disseny de les activitats:

– Les activitats tenen uns apartats per defecte però també se’n poden afegir i eliminar.

– Es pot afegir una eina a nivell d’activitat.

– Es facilita l’enregistrament d’elements multimèdia així com la seva pujada a nivell de cada apartat.

– L’editor incorpora també funcionalitats de notació matemàtica.

– Es poden associar materials i fonts a l’activitat.

El aula virtual de la UOC
The UOC’s virtual classrooms