Desactivació d’informació a la plana d’aules en beta

La plana d’aules del professor responsable de l’assignatura i del professor col·laborador té una versió beta (en proves). L’obtenció de la dada “Clics acumulats” que mostra aquesta versió carrega molt el sistema i pot afectar el correcte…

Les eines Present@ i VideoPAC s’estabilitzen i deixen de ser pilots

El Present@ i el VídeoPAC s’usen per a què els estudiants lliurin activitats d’aprenentatge en format àudiovisual. Amb l’eina Present@ els estudiants poden veure les activitats de la resta d’estudiants. Amb el VídeoPAC els estudiants publiquen els…

Evolució de les anotacions al nou format web (aula nova)

La segona versió de l’eina d’anotacions, només disponible en aules centrades en l’activitat, incorpora noves funcionalitats com la de compartir un enllaç directe a una part d’un mòdul. A continuació, destaquem les diferents millores i fem un…

Novetats VídeoFLOW

VídeoFlow és una eina que permet posar els grafismes audiovisuals als nostres vídeos. Fins ara hem estat treballant amb aquesta eina “unes poques persones” però donat l’alt increment d’ús ens han sorgit unes noves necessitats per poder seguir…

Novetats i millores sobre els nous fòrums (phpBB)

Arran del vostre feedback, aquests darrers mesos hem estat treballant en la millora dels fòrums phpBB. Aquestes són les millores que s’han incorporat: – Historial dels missatges: permet veure si un estudiant ha llegit un missatge i…

Vols provar l’aPAC? participa en la prova pilot

Ja coneixeu l’iPAC una eina que permet corregir i avaluar les PAC dels estudiants amb un iPad. Ara posem en marxa aPAC, la mateixa eina desenvolupada per Android. Actualment tenim en marxa la segona prova pilot de l’iPAC…

Pilot de l’eina Present@ 2.0

Present@ és una eina que permet als estudiants lliurar activitats en forma de vídeo. D’aquesta manera es poden avaluar les competències orals dels alumnes.  L’eina integra Kaltura i WordPress, per la qual cosa des d’una mateixa interfície…

Resultats de la prova pilot amb iPac

Durant el primer semestre d’aquest curs 2013-2014 hem fet la primera prova pilot amb l’eina d’iPAC. L’iPAC és una eina que permet corregir i avaluar les PAC dels estudiants amb un iPad. A continuació us presentem els…

Nou semestre amb Google apps a les aules

Comencem un nou semestre i de nou posem en marxa noves proves pilot amb l’eina de Google Appsa les aules. Durant el primer semestre d’aquest curs 2013-2014, diferents professors de diferents Estudis han estat provant aquesta eina….