Millores pel semestre 20202

Millores

1. Aula

Nous camps de descripció de l’activitat

novetats_20202_aula01
Els camps de descripció de l’activitat que es van incorporar el semestre passat en l’edició de l’aula seran visibles a partir d’aquest semestre també des de la visualització de l’aula per PRA, PDC, tutors i estudiants. Aquests camps (mode: individual / grupal; lliurament: RAC / altres mitjans) tenen l’objectiu de permetre l’explotació de la informació i la seva utilització per al seguiment de l’activitat de l’estudiant, per exemple en els indicadors de prevenció de l’abandonament.

Està previst que aquesta informació es pugui visualitzar a les aules a inicis de febrer.

 

Obsolescència Flash player

Tal com Adobe va anunciar, a partir del 31 de desembre de 2020 ha quedat aturada la distribució i actualització de Flash Player. Per aquest motiu, ha estat necessari fer millores en l’eina d’enregistrament d’audio per tal que no es faci servir Flash sinó HTML5.

imatge11
Aquesta millora ja està disponible als entorns que fan servir l’eina d’enregistrament d’àudio.

Enllaç al llistat de connexions dels estudiants

En els enllaços directes que apareixen a l’aula s’afegeix ‘Consulta de les darreres connexions dels estudiants’. Aquesta opció només és visible per a professors responsables de l’assignatura i professors col·laboradors.

novetats_20202_aula03
Aquest enllaç ja es troba accessible des de les aules.

Còpia a l’aula

S’han aplicat millores en el procés de còpia per tal d’optimitzar el funcionament intern en la còpia dels NIUs.

2. Eines docents

Google Suite

Integració de Drive a l’aula

RAC (Registre d’avaluació contínua)

Definir i avaluar activitats amb Apte / No apte
Al definir una activitat de tipus PAC o Pràctica (activitats avaluables), caldrà indicar si l’activitat s’avaluarà de forma gradual o binària. La opció Gradual apareixerà marcada per defecte, de forma que s’avaluarà mitjançant les lletres actuals. L’opció Binària permetrà avaluar mitjançant les opcions Apte o No apte o N (no presentat).

novetats_20202_rac01
Està previst que aquesta millora estigui disponible a inicis de febrer.

Edició i esborrat de comentaris en les activitats
Es simplifica el procés de publicació de comentaris de forma que desapareixen les opcions Desa i Publica i els comentaris seran vistos pels estudiants en el moment que es publiqui la nota. Cada comentari disposarà d’un nou enllaç per editar-lo i també es podrà eliminar.

novetats_20202_rac02
Està previst que aquesta millora estigui disponible a inicis de febrer.

Descarregar les PAC segons pla d’estudis
Les PACs es podran descarregar aplicant un filtre d’acord amb el pla d’estudis.
Aquesta nova funcionalitat estarà disponible a finals de març.

Importació de comentaris
S’amplia la funcionalitat d’importació ja disponible, que permet importar notes a l’eina RAC, i s’afegeix la possibilitat d’importar també els comentaris.

novetats_20202_rac03
D’altre banda es millora la forma de donar les indicacions d’importació per tal que sigui més usable.
novetats_20202_rac04
Aquesta nova funcionalitat estarà disponible a finals de març.

PACPlagi

Avís quan no s’ha indicat l’enunciat de l’activitat
En la configuració del PACplagi, s’ha incorporat un missatge d’avís per tal d’identificar les activitats en les que no s’ha indicat l’enunciat. Aquesta opció és recomanable per la majoria d’activitats a fi d’optimitzar la detecció d’indicis de plagi.

novetats_20202_pacplagi01
Està previst que aquest avís estigui disponible a les aules a inicis de febrer.

Els percentatges mostrats en el RAC s’enllacen a la pàgina de l’informe
Al accedir per descarregar els arxius lliurats per cada activitat i estudiant, les columnes amb els percentatges s’enllacen a la pàgina del detall del plagi que es troba a l’eina PacPlagi. També s’afegeix una columna amb el resultat de les fonts externes.

novetats_20202_pacplagi02
Aquesta millora estarà disponible a finals de març.

Tutorial en anglès
S’ha traduit a l’anglès el tutorial de PACPlagi.