Funcionament de la còpia en les assignatures en format NIU

Si es volen copiar NIUs entre assignatures, del mateix semestre o entre semestres diferents, es pot fer servir la ‘Còpia d’informació entre semestres’ disponible des de l’edició de l’aula mitjançant la opció de Recursos d’aprenentatge.

aula_copia_nius

Abans de fer la còpia és molt important que en l’aula destí estiguin prèviament assignats els recursos d’aprenentatge que s’enllacen des dels OUs donat que en cas contrari l’OU corresponent no es copiarà.

Cal tenir en compte que en fer la còpia es mantindran les relacions entre NIUs i activitats sempre que en fer la còpia es seleccioni tant l’opció de Recursos d’aprenentatge com d’Activitats. Recordeu que els NIUS que no estiguin vinculats a una activitat no es mostraran a l’aula, encara que tingui l’estat “Visible”.

Aquests exemples mostren diferents casuístiques que es poden donar:

  • Disposem d’un NIU en català en una assignatura on l’idioma de docencia és català i el volem copiar cap a una assignatura on l’idioma de docència és castellà.
    Quan es copien assignatures en un únic idioma, on l’idioma de l’assignatura destí és diferent de l’idioma de l’assignatura origen, es realitza la còpia de forma que el NIU en el nou idioma no té contingut i s’haurà d’afegir de nou.
  • Disposem d’un NIU en català en una assignatura on l’idioma de docencia és català i el volem copiar cap a una assignatura on l’idioma de docencia és català, castellà i anglès.
    Es realitza la còpia de forma que es creen els NIUs en els nous idiomes (castellà i anglès), tots dos sense contingut. Caldrà afegir el contingut d’aquests nous NIUs per a que es mostrin en els idiomes corresponents.
  • Disposem d’un NIU en català, castellà i anglès en una assignatura on l’idioma de docencia és català castellà i anglès i volem fer la còpia cap a una assignatura on l’idioma de docencia és català.
    Es realitza la còpia de forma que s’oculten els idiomes (castellà i anglès) que no estan presents en l’assignatura destí. Si posteriorment es modifica la configuració de l’assignatura destí ampliant els idiomes de docència es poden fer visibles de nou.