Creació de filtre per arxivar els correus de propietat de carpetes de Drive

En el procés de creació de les carpetes de Google Drive de forma automàtica per a cada aula es genera un correu indicant al propietari que la carpeta apareixerà a la seva unitat de Drive.

Per tal de crear un filtre que arxivi aquests correus relatius a la propietat de carpetes sota una etiqueta i que aquests no es mostrin a la safata d’entrada podeu seguir aquestes indicacions.
A partir de la roda dentada a la part superior dreta, aneu a l’opció ‘Settings’

flitre01

Al menú superior escolliu l’opció ‘Filters and blocked addresses’

filtre02

Ompliu els camps del formulari:
filtre03a

Us proposem que indiqueu les següents dades:
From: drive-shares-noreply@google.com
Subject: Transferencia de propiedad
Includes de words: appsadmin@uoc.edu te ha hecho propietario

Feu clic a ‘Create filter’, us demanarà quina acció volem fer sobre aquests missatges:
filtre05a

Recomanem arxiveu aquests correus en una carpeta. Per fer-ho escolliu les opcions:

– ‘Skip the Inbox (Archive it)’
– ’Apply label’. Caldrà crear una etiqueta, ho podeu fer desplegant l’opció ‘Choose label’ / ‘New label’ i donant-li el nom desitjat, per exemple ‘propietat-carpetes’. En fer ‘Create’ apareixerà marcat també ‘Apply label’.

Feu clic al botó ‘Create filter’ i ja disposareu del filtre creat.