EDNA. Editor de NIUS Multilingüe

Dins de l’impuls de desplegament del NIU, s’ha fet una ampliació de les funcionalitats de l’eina EDNA (editor de NIU a l’aula) per tal que permeti l’edició del NIU multilingüe.

ednamultilingue_captures01

El nou procés de disseny d’assignatures en model NIU multilingüe té per objectiu donar suport a la consolidació del pla de desplegament del model de disseny d’assignatures PLA-NIU 2020.

Els principals beneficis per a la docència són:

  • Simplifica el procés de creació i configuració del NIU amb la incorporació de l’ús de l’eina EDNA a la majoria d’assignatures.
  • Redueix la dependència del docent de la intervenció de l’equip de gestió de RA per a la configuració dels RA a l’aula.
  • Agilitza el procés de configuració i modificació del NIU a l’aula.

En el marc d’aquest projecte s’ha incorporat també una millora en el procés de còpia que permet mantenir les assignacions de NIU en les activitats quan es fa el traspàs de NIU entre semestres.