Google Apps a l’aula

Cada aula (incloses les aules de tutoria) disposarà de forma automàtica del seu propi grup de Google, el qual s’haurà d’utilitzar per compartir documents del Drive i els Sites amb els membres de l’aula.

 

Utilitzar Google Drive a l’aula

Totes les aules tenen creada una carpeta a Google Drive amb la nomenclatura [semestre_codiEstudi_codiAssig_codiAula]. La creació d’aquesta carpeta es fa de forma automàtica durant la preparació del semestre i el professor responsable de l’assignatura rep un correu electrònic en què se l’indica que és el propietari de la carpeta. A aquesta carpeta, tots els membres del grup de l’aula disposen de permisos per crear i pujar documents.

Es pot afegir a l’aula l’enllaç a aquesta carpeta de Drive seguint les indicacions Afegir a l’aula l’enllaç a la carpeta del Drive

Si es vol crear una nova carpeta per compartir documents amb els estudiants i docents d’una aula cal fer les dues accions següents:
A. Crear una carpeta al Drive
B. Afegir a l’aula l’enllaç a la carpeta del Drive

A. Crear una carpeta al Drive

Recomanem que siguin els professors col·laboradors qui creïn les carpetes. D’aquesta manera, no t’arribarà una notificació cada vegada que aquesta es comparteixi.

 1. Dins el Drive, fes clic a “Nou”.pas1
 2. Tria l’opció “Carpeta”.pas2
 3. Escriu el nom que li vols donar a la carpeta.Et recomanem utilitzar la mateixa nomenclatura que amb els grups de Google que s’han creat per a cada aula (semestre_codiEstudi_codiAssig_codiAula) . Fes clic a “Crea”.pas3
 4. Amb la carpeta creada, fes clic al botó dret del ratolí i tria l’opció “Comparteix”.pas4
 5. Fes clic sobre “Opcions avançades”.pas5
 6. A l’espai “Convida més persones” escriu el nom del grup de Google per a l’aula en qüestió, per exemple, “191_16_504_02_list@uoc.edu”.
  Important: Comprova que no estigui marcat l’indicador “Envia una notificació”. Si està marcat s’enviarà un missatge a tots els integrants del grup. pas6
 7. Marca l’opció “Impedeix que els editors puguin canviar l’accés i afegir persones” per a garantir la seguretat i els accessos a la carpeta.pas7

 

B. Afegir a l’aula l’enllaç a la carpeta del Drive

Si l’assignatura té varies aules pots indicar l’enllaç a la carpeta compartida al tauler de l’aula.

Si l’assignatura té una única aula pots afegir l’enllaç a la carpeta compartida com a enllaç a URL externa.

Per afegir dins de l’aula un enllaç a la carpeta del Drive has de fer el següent:

 1. Ves a la carpeta del Drive en qüestió i copia la seva URL (Obtenir enllaç per compartir)
 2. Ves a l’Edició de l’aula > Afegeix una eina a l’aula > Enllaç extern (URL)
 3. Dona a l’enllaç el nom que vulguis.
 4. Com a adreça URL enganxa la URL de la carpeta.

Nota: En cas de no afegir aquest enllaç dins de l’aula, els usuaris podran accedir igualment a ella des del seu Drive.

Tant professors col·laboradors com estudiants disposen d’un espai d’emmagatzematge al núvol de 15GB.

 

Utilitzar Google Sites a l’aula

Per compartir un Site amb els membres d’una aula has de compartir-lo mitjançant el grup de Google de l’aula (igual que els documents i carpetes de Drive).

 

Utilitzar els grups de Google

Cada assignatura i cada aula disposa d’un grup ja configurat i disponible per al seu ús amb les següents característiques funcionals:

 • Al grup per assignatura figuraran com a membres tots els PRAs i els PDCs. Tots dos, disposaran de permisos per escriure missatges al grup i gestionar-lo.
 • Al grup per aula seran propietaris del grup els PRAs com a responsables de l’aula. Els PDCs assignats seran gestors. Tots dos tindran permisos per enviar missatges al grup. Els estudiants seran membres sense possibilitat d’enviar missatges, de forma que funcionarà com a una llista de distribució de docents cap a estudiants (recordeu que l’espai de comunicació entre estudiants a l’aula es el fòrum). Ara bé, aquest grup sí us servirà per crear una carpeta de l’aula a Drive on tots els components, tant PDCs com estudiants, podran desar els documents que considerin.
 • Al grup per tutoria figurarà el responsable de la tutoria com a propietari i gestor amb permisos per enviar missatges. Els estudiants seran membres sense possibilitat d’enviar missatges.

D’altra banda, tant PRA’s com PDC’s també podreu configurar altres grups que considereu adients. En aquest grups creats de forma manual, es podrà habilitar com opció que tots els membres puguin enviar missatges a la resta, inclosos els estudiants.


Al compartir una carpeta amb el grup de Google, tots els membres del grup disposaran de permisos per crear i pujar documents. Si els membres de l’aula comparteixen documents a través de la carpeta de l’aula, els PRA no rebreu notificació al respecte. En canvi, si es comparteixen documents utilitzant directament el grup de Google sí rebreu notificació.

Podeu consultar els grups creats entrant a groups.google.com i dirigint-vos a:

  • Opció 1: Accés Els meus grups
  • Opció 2: Introduir el nom del grup al cercador
Cerca de grups d'aula

Els grups creats per a cada aula tenen el següent format de nom:
[semestre_codiEstudi_codiAssig_codiAula]. Per exemple, per a l’assignatura Sociologia de la Comunicació Aula 2, el nom del grup seria: 191_16_504_02_list@uoc.edu