Release 20191

*Release (lliurament): paquet de millores en l'àmbit del desenvolupament d'aplicacions informàtiques. L'Àrea de Tecnologia preveu dos lliuraments l'any (setembre i febrer) per a l'aula i les eines docents.

Millores

1. Aula

 

Canvi de literal en la còpia de materials: missatge informatiu en la funcionalitat de còpia de recursos d’aprenentatge on s’indica que aquests només es copien si han estat assignats a l’assignatura per al semestre de destí. El missatge és exclusivament informatiu, no s’impedeix continuar el procés.

L’aspecte que tindrà serà el següent:

 

pasted-image2

Nou avís en desar informació a les aules multilingües: en el moment de desar canvis en una aula multilingüe es comprovarà que tots els camps d’idiomes alternatius al principal s’han completat. En el cas que manqui informació apareixerà un avís. Aquest avís no impedeix desar els canvis. Es podrà continuar amb el procés tancant l’avís prement la ‘X’ o el botó ‘Desa’.

Es mostrarà en una finestra amb el següent format:

 

pasted-image1

 

Incorporar el menú de participants a l’aula despatx: incorporació del mateix menú de participants, que ja existeix actualment a l’aula centrada a l’activitat, a l’aula despatx. El contingut serà el mateix que el del widget Participants d’una aula qualsevol.

Visualment tindrà el següent aspecte:

pasted-image0-v2

Millores d’accessibilitat: millora de l’estructuració de l’aula dividint la plana en regions i corregint la jerarquia de títols per tal que la navegació amb lector de pantalla sigui més entenedora.

 

Obrir els recursos d’aprenentatge en una pestanya nova: modificació del mètode d’obertura d’enllaços que permet que aquest s’obrin en una pestanya nova. Aplica tant en pantalles d’una activitat com en la pantalla general de recursos d’aprenentatge evitant així el comportament que fa que s’obrin en format mobile i no en versió d’escriptori.

 

2. Eines docents

 

Millora en la presentació de les eines que es poden afegir a una aula: incorporació de canvis que permeten millorar l’espai d’afegir recursos a l’aula. Aquestes són:

 • Separar els recursos en 2 categories: continguts i comunicació.
 • Mostrar els recursos de cada categoria ordenats per ordre alfabètic.
 • Canviar els noms d’alguns recursos.
 • Incorporar un text explicatiu i un enllaç al blog de les aules en el moment de seleccionar un recurs.
 • Agrupar algunes opcions de recursos en una sola.
 • No seleccionar mai cap opció per defecte.

 

Millores d’usabilitat a la galeria d’imatges:

Es permet pujar documents (PDF, doc…) als mateixos perfils d’usuaris i en les mateixes condicions que per a continguts mèdia.

 • Per fitxers de tipus PDF:
  • A la miniatura del widget, es mostrarà un preview del contingut de la primera pàgina.
  • Al detall en finestra modal es veurà tot el contingut del PDF adaptat.
 • Per fitxers que no tinguin extensió PDF es mostrarà una imatge genèrica on es visualitzi l’extensió del fitxer.

Tancament de la finestra modal fent clic sobre la ‘x’ de la part superior dreta.

L’element interactiu que permet mostrar les imatges es redimensiona fins al 100% de l’espai de la pantalla. Es manté la relació d’aspecte de la imatge original.

 

Calendari

15 de juliol: fi dels desenvolupaments.
10 de juny al 3 de juliol: desplegament de la release en els entorns de proves.
15 de juliol al 29 de juliol: desplegament de la release a l’entorn de producció.
18 de setembre: inici de la docència pel semestre 20191.

Per a fer-nos arribar noves propostes de millora, ho podeu fer a través del Servei d’atenció (disponible des del Campus Virtual o des del F6). Per a obtenir informació més detallada sobre aquesta release, podeu contactar amb les referents de Tecnologia Eva Gil i Elena Coronas.