Release 20182

*Release (lliurament): paquet de millores en l'àmbit del desenvolupament d'aplicacions informàtiques. L'Àrea de Tecnologia preveu dos lliuraments l'any (setembre i febrer) per a l'aula i les eines docents.

Millores

1. Aula

Canvis de literals dins l’edició de l’aula: es substitueix el terme recurs per eina, quan aquest fa referència a eines docents. Per exemple:
Afegeix un recurs a l’activitat/a l’aula > Afegeix una eina a l’activitat/a l’aula
Recursos disponibles > Eines disponibles.

Literal eines
Aula laboratori: incorporació a la nova aula laboratori de l’eina “caixa de text” per a poder afegir-hi text lliure. [Endarrerit de la 20181]
El canvi al nou disseny d’aula laboratori es fa sota petició al Servei d’atenció > Tecnologia > Aplicacions del Campus.

2. Eines docents

Moodle: actualització de la versió de la 2.6 a la 3.4. [Endarrerit de la 20181]

Present@ i Langblog: nou disseny actualitzat i amb nova marca de les interfícies de les dues eines. No s’afegeixen ni s’eliminen funcionalitats.

RAC: permetre la pujada al RAC de lliuraments de gran volum, de fins a un màxim de 400MB.

Galeria: permetre pujar mèdies als estudiants.

Calendari

25 de gener: fi dels desenvolupaments.
8 de gener al 1 de febrer: desplegament de la release en els entorns de proves.
4-8 de febrer: desplegament de la release a l’entorn de producció.
20 de febrer: inici de la docència pel semestre 20182.

Per a fer-nos arribar noves propostes de millora, ho podeu fer a través del Servei d’atenció (disponible des del Campus Virtual o des del F6). Per a obtenir informació més detallada sobre aquesta release, podeu contactar amb les referents de Tecnologia Mireia Leg i Elena Coronas.