Release 20181

*Release (lliurament): paquet de millores en l'àmbit del desenvolupament d'aplicacions informàtiques. L'Àrea de Tecnologia preveu dos lliuraments l'any (setembre i febrer) per a l'aula i les eines docents.

Millores

1. Aula

Programació de la publicació de l’enunciat i la solució: permetre programar el dia en que l’estudiant podrà consultar l’enunciat d’una activitat i/o la seva solució.
NOTA: El contingut es publica a les 01:00 del dia seleccionat.

Aula laboratori: incorporació a la nova aula laboratori de l’eina “caixa de text” per a poder afegir-hi text lliure. [Endarrerit a 20182]

2. Eines docents

Moodle: actualització de la versió de la 2.6 a la 3.4. [Endarrerit a 20182]

Eina de videoconferència: integració a l’aula de l’eina Blackboard Collaborate Ultra, adquirida de forma consorciada amb el CSUC. L’eina es podrà incorporar a l’aula a través de l’edició de l’aula, com la resta d’eines docents.

3. Blogs de difusió

  • Incorporació d’un segon nivell en el menú de navegació (submenú).
  • Incorporació del widget d’arxiu de continguts, per accedir a l’històric de continguts publicats.

Calendari

20 de juliol: fi dels desenvolupaments.
16 de juny al 20 de juliol: desplegament de la release en els entorns de proves.
23 i 24 de juliol: desplegament de la release a l’entorn de producció.
19 de setembre: inici de la docència pel semestre 20181.

Per a fer-nos arribar noves propostes de millora, ho podeu fer a través del Servei d’atenció (disponible des del Campus Virtual o des del F6). Per a obtenir informació més detallada sobre aquesta release, podeu contactar amb les referents de Tecnologia Eva Gil i Mireia Leg.