Projectes del Màster Plan amb afectació en la docència

El Pla Estratègic de Sistemes d’Informació (Màster Plan) té l’objectiu de definir i executar els projectes dins de l’àmbit de la tecnologia que facilitin l’assoliment amb èxit de les prioritats del Pla Estratègic de la UOC.

A continuació detallem les línies de treball (PES) que tenen afectació directa en els processos d’ensenyament i aprenentatge:
 

Màster Plan
 

Llista completa de les línies de treball, pel període 2014-2018:

PES01 – Gestió de vendes i relació amb la Comunitat (CRM)
PES02 – Nou entorn de treball i millora de l’experiència d’usuari
PES03 – Revisió de l’Aula i noves eines docents
PES04 – UOC mòbil i ubiqüitat en el treball
PES05 – Gestió de dades i intel·ligència d’empresa (BI)
PES06 – Nou sistema integral de gestió acadèmica (SIS-ERP)
PES07 – Altres projectes de transformació del negoci
PES08 – Pla tecnològic i migració al núvol
PES09 – Capacitació i empoderament digital
PES10 – Pla de seguretat tecnològica