Avís legal sobre els drets d’imatge i d’autor dels vídeos docents

A partir del 17 de novembre canvien les condicions legals dels vídeos que s’enregistren i es pengen a l’aula, ja sigui dins d’una activitat, dins d’una eina docent com el Langblog o el Presenta o com a retorn pedagògic (feedback) al registre d’avaluació contínua.

Les noves condicions de publicació formen part de les accions que la UOC duu a terme per a protegir els recursos audiovisuals, els drets i deures dels autors i garantir els drets d’imatge amb finalitats docents.

A la imatge podeu veure on es troba la casella que haureu de marcar per a acceptar les condicions de publicació i que trobareu quan pengeu un vídeo. També des d’aquí podreu accedir al contingut legal.

CA_check_blau

Si teniu dubtes, podeu adreçar-vos a la bústia de l’Assessoria Jurídica: assessoriajuridica@uoc.edu.