Què suposa la unificació dels Campus?

A partir del 5 d’agost, la UOC tindrà un únic Campus Virtual on s’impartirà tota la docència, independentment del seu idioma. És a dir, totes les aules de totes les assignatures (tant si abans estaven al campus CAT, a IB o a Global Campus) estaran totes juntes en el mateix Campus.

L’idioma de docència de les aules, però, no canvia; a menys que el professor responsable de l’assignatura així ho vulgui i modifiqui la configuració de l’aula.

Campus - La meva UOC

Assignatures amb aules en diferents idiomes

Si tens assignatures amb una aula amb docència en català i una aula amb docència en castellà, les veuràs ambdues des de La meva UOC o des del botó Aules, sense haver de canviar de Campus des del desplegable de perfil.

L’activitat i la comunicació es realitzarà en l’idioma que té l’aula per defecte. Per exemple, a l’aula de català, les activitats, el pla docent i la comunicació estarà i es farà en català.

Dins Edició de l’aula, al botó de configuració, pots veure com està configurada l’aula i la taula et mostra en quin idioma l’estudiant veurà cada espai.

Si vols que alguna de les teves assignatures passi a ser multilingüe, ho podràs configurar des d’aquesta mateixa pàgina de configuració, indicant els idiomes a l’apartat “Idiomes de docència opcionals”.

Configuració de les aules

Assignatures multilingües

Si tens una assignatura amb aules amb docència multilingüe, l’aula i les activitats es mostraran en l’idioma que l’estudiant esculli (idioma de navegació del Campus). L’idioma de comunicació amb l’estudiant es farà en els diversos idiomes (seguint les directrius marcades per la Universitat). Docents i estudiants poden fer ús de les eines de suport a la traducció.

L’edició dels continguts en els diferents idiomes es mostrarà en dues columnes i el responsable de l’edició de l’assignatura haurà d’entrar els continguts en els diversos idiomes.

Edició aula multilingüe

Dins Edició de l’aula, al botó de configuració, l’aula es veurà de la següent manera:

Configuració aula multilingüe

Altres espais del Campus

Els espais generals del Campus, com Secretaria, Comunitat i Serveis també estaran en els tres idiomes per a que l’usuari els pugui consultar en l’idioma que hagi configurat al Campus.

Dates clau

Està previst que a partir del 5 d’agost ja hi hagi un sol Campus Virtual i l’accés a les aules del nou semestre 20161 es podrà fer a partir de l’1 de setembre.

En un avís al Campus trobareu informació detallada de les afectacions de la unificació durant la setmana vinent.