Release 20161 (previsió)

*Release (lliurament): paquet de millores en l’àmbit del desenvolupament d’aplicacions informàtiques. L’Àrea de Tecnologia preveu dos lliuraments l’any (setembre i febrer) per a l’aula i les eines docents.

Prioritats

 • Entorn docent multilingüe.
  Dins el marc del projecte d’Unificació de Campus.
  Suport a les assignatures amb unificació de docència per baixa matrícula.
  Suport a les assignatures que fan docència unificada. Ex. Grau TILA.
 • Canvi a aula nova.
  Dins el marc de l’objectiu institucional d’oferir totes les aules en el nou format, el semestre 20161.
  Aula flexible: activitats paral·leles.
 • Entorn docent responsiu
  Dins el marc del projecte estretègic Mobile First.
 • PACPlagi activat de forma generalitzada en les activitats
  El procés d’activació s’ha treballat en el marc d’un grup de treball, liderat per l’Oficina del Vicerectorat i amb representants de tots els estudis, Serveis Acadèmics i Tecnologia.

Millores

1. Aula

 • Activitats:
  • Entrada dels continguts i activitats en diversos idiomes i de forma més usable (aula multilingüe) [imatge].
  • Tots els continguts es poden entrar en diversos idiomes: arxius i vídeos adjunts, noms de les eines transversals, títols de les activitats…).
  • Edició dual de les activitats amb assistent de traducció.
  • Redefinició de la línia del temps: mostrar les activitats paral·leles i la temporalitat de les activitats [imatge].
  • Més visibilitat de les eines de comunicació dins les activitats [imatge].
  • Possibilitat de configurar el número d’entrades que es mostren per defecte.
  • Mòdul de “La meva UOC” més net i amb l’espai més optimitzat.
 • Edició de l’assignatura:
  • Nova pàgina de configuració per a la gestió dels idiomes [imatge].
  • Configuració dels idiomes en què ha d’estar l’aula (aula multilingüe).
  • Configuració de l’idioma forçat de l’aula.
  • Activació de l’assistent de traducció als espais de comunicació (fòrum, debat i tauler).
 • Còpia d’informació de l’assignatura:
  • Millores en la usabilitat de la còpia d’informació.
  • Disseny responsiu de les pàgines de còpia d’informació.
  • Mantenir l’ordre dels materials dins de “Materials i fonts” entre semestres.
 • Recursos d’aprenentatge:
  • Millora de la visualització dels recursos multi-idioma i multi-format, dins de “Materials i fonts”.
  • A les assignatures multilingues es mostraran els materials en tots els idiomes disponibles.
  • Nou indicador de l’idioma en què es troba cada recurs.
 • Pla docent:
  • Incorporació d’un paràgraf en el pla docent de totes les assignatures d’indicacions sobre l’avaluació a la UOC i la manca d’originalitat en les entregues dels estudiants, ubicat dins la secció “Avaluació”.
 • Canvis en el disseny dels botons de RAC i Materials i fonts, per fer més visibles les eines docents de la columna dreta de l’aula [imatge].
 • Suport a les assignatures sense pla docent.
 • Adaptació de les aules EVA i de tutoria al nou format d’aula.

2. Eines de l’aula

 • Fòrum, tauler i debat:
  • Nova interfície responsiva per a tauleta i mòbil.
  • Nova interfície responsiva per a escriptori (pilot amb algunes assignatures).
 • PACPlagi:
  • Activació automàtica de l’eina per a totes les assignatures i activitats. En aquelles activitats on no es consideri oportú, el PRA la podrà desactivar.
  • Implementació d’una eina de detecció de plagi a Internet i en materials (pilot amb alguna assignatura), de subscripció consorciada mitjançant el CSUC.
 • ComCity (eina de pràctiques virtuals):
  • Permetre crear diverses instàncies, per ser utilitzada per dues assignatures dels estudis d’Informació i Comunicació.

3. Altres millores

 • Nova navegació per les assignatures i incorporació d’un cercador (botó “Aules”).
 • Millora de la navegació per les aules de tutoria (botó “Aules”).
 • Millores en l’eina de gestió de materials COCO: Gestió del multiformat des de COCO (i no des de MyWay).
 • Possibilitat de configurar el número d’entrades del Microblog que es mostren per defecte en el mòdul (widget).
 • Nova aplicació mòbil “Lliuraments” (pilot amb algunes assignatures).
 • Nova aplicació mòbil “Avalua” (pilot amb algunes assignatures).
 • Continuar amb el pla d’obsolescència de codi de l’entorn virtual d’aprenentatge.

Projectes de llarga durada (20151-20162)

Projectes que es despleguen al llarg de diversos semestres o que requereixen de diversos semestres per al seu desenvolupament:

 • Aula multilingüe.
 • Aula flexible (subactivitats, activitats paral·leles, etc.).
 • Aula del Grau de Disseny.

Calendari

maig-juny: període de desplegament de la release als entorns de proves.
maig-juny: període de desplegament d’Unificació de Campus als entorns de proves.
juliol: període de proves als entorns de proves.
2-3 agost: desplegament de la release a l’entorn de producció.
2-3 agost: desplegament d’Unificació de Campus a l’entorn de producció.
16 setembre: fi del període de testeig a l’entorn de producció.
21 setembre: inici de la docència pel semestre 20161.
octubre: desplegament dels components pels pilots de RAC i de fòrum, tauler i debat.

Materials de suport

Tutorial de l’aula: http://cv.uoc.edu/aulaca (actualització prevista pel setembre 2016)
Vídeo tutorial dels canvis a l’aula per la release 20161 per a professors (juliol 2016).

Per a fer-nos arribar noves propostes de millora, ho podeu fer a través de l’eina d’entrada d’incidències (disponible des del Campus Virtual o des del F6). Per a obtenir informació més detallada sobre aquesta release, podeu contactar amb els referents de Tecnologia Eva Gil i Mireia Leg.

Dissenys dels canvis