Incidències d’identificació a Wikispaces resoltes

L’eina Wikispaces havia generat unes quantes incidències degut al sistema d’identificaió utilitzat: quan la sessió del Campus Virtual de la UOC caducava, si intentaves accedir a un Wikispaces aquest et demanava unes claus d’usuari que no coincidien amb les del Campus de la UOC.

La solució ja implementada permet que la sessió de Wikispaces vagi lligada a la sessió del Campus, de manera que quan aquesta finalitza, Wikispaces et redirigeix a la pàgina del portal de la UOC, a través de la qual et pots tornar a identificar per accedir al Campus.

D’aquesta manera, l’accés als wikis privats es fa només a través del Campus i l’accés com a usuari guest està permès només per als wikis públics.