Comparativa de les eines docents de vídeo i conferència

Elements comuns a les eines:

 • Els professors poden visualitzar i descarregar els vídeos de tots els estudiants.
 • Els estudiants només poden descarregar els seus vídeos.
 • Hi ha una bandera que indica si hi ha una entrada nova.
 • Permeten comentaris.
 • Permeten vídeos pesats (fins a 2GB).
 • Són eines asíncrones.
 • La diferència fonamental entre les eines és la visualització i la privadesa.
 • Cap eina permet edició.
 • Totes permeten enregistrar i pujar vídeos i àudios.

 

Avantatges Inconvenients Recursos i comentaris
Puja un vídeo a UOC Media
 • Permet pujar vídeos de forma fàcil per a publicar-lo a través d’altres eines o espais de l’aula.
 • Adient per a penjar vídeos que es volen publicar a les activitats de l’assignatura o a les eines de comunicació (fòrum, tauler o debat).
 • Adient per penjar vídeos que es volen reaprofitar periòdicament.
 • El contingut apareix públicament.
 • El vídeo queda guardat a la biblioteca personal de l’usuari que puja el vídeo (My Media).
 • L’eina proporciona la URL del vídeo i el codi embed per publicar-lo o incrustar-lo on es desitgi.
 • No permet comentaris.
 • Només està disponible per a PRA.
Tutorial.
Present@
 • Adient per a penjar videotutorials, explicacions de conceptes claus o aclariments de dubtes.
 • Permet pujar vídeos de forma fàcil.
 • Útil per a crear vídeos docents efímers de forma breu en àudio o vídeo (presentacions, feedback) sense que aquest apareguin a cap canal institucional.
 • S’utilitza per a la defensa de treballs finals d’estudis.
 • És una sala de graus virtual.
 • Útil per avaluar l’expressió oral.
 • El contingut apareix públicament.
 • Permet ordenar i cercar als estudiants per nom i per data de publicació del recurs.
 • L’administració és fàcil pel professor.
 • Es mostra en forma de llista.
 • No permet comentaris ancorats.

La diferència fonamental entre el Present@ i el videoPAC és la visualització. En el Present@ tots els estudiants veuen totes les contribucions, al videoPAC l’estudiant només veu el seu.
Langblog
 • Útil per a crear vídeos docents efímers de forma breu en àudio o vídeo (presentacions, feedback) sense que aquest apareguin a cap canal institucional.
 • Útil per avaluar l’expressió oral.
 • Facilita la comunicació asíncrona en àduio o vídeo.
 • Permet que tota la classe faci comentaris dels àudios i vídeos publicats.
 • El contingut apareix públicament.
 • No es necessita instal·lar programari.
 • L’entorn d’administració és el propi de WordPress, cal fer més passes que al Present@ per a crear tasques (entrades).
 • Els vídeos es veuen en l’ordre en el que es publiquen.

Videotutorial sobre el Langblog

VideoPAC
 • Pensat per al lliurament individual de PACs.
 • Es visualitza en forma de llistat.

 • El contingut apareix en privat.

 • Permet ordenar i cercar als estudiants per nom i per data de publicació del recurs.
 • No és visible per als altres estudiants.
Explicació sobre el vídeoPAC
Present@ 2.0

Totes les característiques del Presenta bàsic més les següents:

 • Permet afegir comentaris (esdeveniments) en format text, imatge, enllaç, àudio i quiz.
 • Es veuen els comentaris sobre el vídeo o al costat segons la configuració.
 • Està en fase pilot.
Videotutorial sobre el Present@ 2.0
Vídeochat
 • És sincrònic.
 • No es necessita instal·lar programari.
 • Hi ha dues interfícies: la gravadora i el reproductor.
 • La funcionalitat més distintiva del reproductor és que permet escoltar al grup o bé a un estudiant aïllat de la resta.
 • No està estandarditzat i, per tant, no apareix en el llistat d’eines de l’aula.És un projecte pilot que cal demanar al Laboratori de l’eLC per a incloure’l a l’aula.
Videotutorial sobre el videochat (1)Videotutorial sobre el videochat (2)
Tandem
 • Pensat per al treball en parelles.
 • És sincrònic.
 • Permet audioconferència.
 • El docent pot afegir al repositori de recursos oberts activitats o tasques que prèviament hagi creat.
 • Els participants han d’estar connectats al mateix temps.

Explicació de l’eina.