Release 20151

*Release (lliurament): paquet de millores en l’àmbit del desenvolupament d’aplicacions informàtiques. L’Àrea de Tecnologia preveu dos lliuraments l’any (setembre i febrer), amb un període de proves internes d’un mínim d’un mes abans de l’inici de curs, per a no afectar els períodes de docència.

Prioritats d’aquesta release

La prioritat d’aquest semestre ha estat donar resposta als requeriments i necessitats del personal docent, a més de continuar amb les tasques d’estabilització de les eines i millorar la seguretat tecnològica del nostre entorn d’aprenentatge. Les millores es poden organitzar en els següents àmbits:

 • les eines de l’aula: eines de vídeo, RAC i altres eines;
 • l’aula nova;
 • el disseny de l’aula.

Eines de l’aula

 • Eines de vídeo: integració i estabilització.
  • UOCMedia estabilitzat i monitoritzat pel servei de 7×24, per a oferir un servei més estable i vigilat.
  • UOCMedia integrat amb totes les eines pertinents, per a facilitar la pujada i incrustació d’arxius de vídeo, so i imatge; per exemple, en una activitat de l’aula nova, a “Materials i Fonts”, a l’eina Present@…
  • Millores en la usabilitat de la interfície del UOCMedia.
 • RAC:
  • Incorporació d’un editor de text al camp de comentaris, per a poder donar format al text.
  • Incorporació de la pujada de vídeos al RAC per a poder donar feedback a l’estudiant mitjançant aquest format.
  • Millores en la seguretat de l’eina i en el sistema intern d’organització de fitxers i directoris.
 • Eines de blog: implementació de notificació d’activitat a les diferents eines de blog per facilitar el seguiment de l’activitat sense haver d’entrar a les eines expressament.
 • Nous fòrums, taulers i debats:
  • Millores en el disseny i la usabilitat: capçalera, botons, llista de missatges…
  • Millores en l’editor de text.
  • Incorporació a demanda del traductor automàtic en els missatges.
  • Noves opcions de configuració personal: visualització de l’snippet (primeres línies del missatge), afegir el missatge original sota de la resposta i criteri d’ordenació dels missatges (per data o per remitent).
  • Incrustació de vídeos en l’espai de presentació dels fòrums.
  • Recuperació dels botons de respondre i reenviar missatges dels taulers per a tots els perfils d’usuaris.
 • Present@: millores en la usabilitat de l’eina, tant en la navegació com en la pujada d’arxius.
 • PACPlagi:
 • Integració completa a l’aula nova, que permet al personal docent activar i configurar l’eina de forma autònoma.
 • Ampliació de les funcionalitats:
 • comparació amb semestres anteriors i assignatures equivalents;
 • comparació de documents de codi.

Aula nova

 • Suport als programes interuniversitaris i multilíngües:
  • Espai que permet introduir contingut a la part superior de l’aula (com ara el logotip d’una universitat col·laboradora o altres tipus de contingut dissenyat pel docent: vídeos, imatges, etc.).
  • Idioma pertinent del pla docent a les aules multilingüe.
 • Millores d’usabilitat en el menú d’opcions, la capçalera i els mòduls (widgets).
 • Millores d’accessibilitat a l’aula nova i en els fòrums i taulers de l’aula.
 • Millores d’usabilitat i d’accessibilitat a l’app mòbil La meva UOC.
 • Millores en l’editor de text de les activitats.
 • Millores en la qualitat, per al compliment dels criteris definits per l’Oficina de Qualitat.
 • Incorporació del comptador de missatges dels fòrums en el mòdul de l’assignatura (La meva UOC), per a facilitar el seguiment de l’activitat.

Disseny d’aula

 • Implementar la programació de la publicació d’enunciats. De la mateixa manera que ja es permet la programació de la publicació dels resultats.
 • Implementar la transversalitat de les eines per a més d’una activitat. D’aquesta manera, les eines es poden activar per a una activitat en concret o de forma transversal per a diverses activitats o per a tota l’assignatura.
 • Millores en la còpia de la informació entre aules:
  • Millores en la integració del Moodle, per a facilitar la gestió i reaprofitament de qüestionaris.
  • Còpia de la configuració de l’eina PAC Plagi definida pel personal docent responsable de l’assignatura.
  • Còpia de la dedicació de l’estudiant en les activitats.
  • Permetre la còpia de sales i grups de treball del Campus Virtual.
  • Incorporació del detall de què s’ha copiat en el procés de còpia, en el registre d’accions realitzades a l’aula. Fins ara, només s’informava de l’acció realitzada, la data i l’usuari.

Altres millores planificades

 • Continuar treballant en l’estabilització de l’aula i les eines associades (aula nova, eines de vídeo, widgets d’aula…).
 • Continuar amb el pla d’obsolescència tecnològica de l’entorn virtual d’aprenentatge. Aquest pla permet mantenir actualitzades les aplicacions i el codi de l’ecosistema d’aplicacions que formen el campus de la UOC.
 • Resoldre les mancances identificades en termes de seguretat a l’entorn virtual d’aprenentatge.

Per a fer-nos arribar noves propostes de millora, ho podeu fer a través de l’eina d’entrada d’incidències (disponible des del Campus Virtual o des del F6). Per a obtenir informació més detallada sobre aquesta release, podeu contactar amb els referents de Tecnologia Eva Gil i Mireia Leg.