Inserir un vídeo de YouTube a l’aula amb subtítols.

Els vídeos de YouTube poden portar múltiples capes de subtítols incorporades com a un arxiu de text que l’estudiant pot modificar per a millorar la visualització. Poden canviar la mida i el color del text adaptant-lo a les seves necessitats.

Quan tinguem un vídeo amb diferents pistes de subtítols i vulguem que aparegui per defecte el subtítol en un idioma determinat haurem de seguir les següents passes:

1 Vés a l’edició de l’aula i a dins d’una de les caixes de text, prem sobre “text pla”

 

2 Copia i enganxa aquest codi:

<iframe src=”//www.youtube.com/embed/Kk4DJ0ws5O4?&amp;hl=en&amp;cc_lang_pref=en&amp;cc_load_policy=1″ width=”420″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe>

3. Substitueix el text marcat en verd per la part final de la URL del vídeo que vulguis publicar i la part groga pel codi de l’idioma.

 

 

Per exemple si vull publicar un vídeo amb la URL https://youtu.be/5qQuGQUqBVE amb els subtítols en català haurem d’agafar només la part final del codi (marcat en groc) i substituir per la part verda del codi d’exemple que hem copiat a l’aula. Per l’idioma haurem de canviar els dos codis “en” pels codis “ca”.

 

Codis d’idiomes:

Anglès: en

Català: ca

Espanyol: es

Podeu consultar els codis de tots els idiomes al següent enllaç.

 

Recordeu que tots els materials que publiqueu a l’aula també han d’estar enllaçats

a “materials i fonts” per a que comptabilitzi com a materials a dins de l’assignatura.