Millores en els fòrums, taulers i debats de les aules

Fa pocs mesos es va implementar un nou disseny gràfic més net i atractiu a les eines de fòrums, taulers i debats de les aules (“Els fòrums, el tauler i els debats es renoven“). Aquest canvi, però, també va comportar una pèrdua d’espai per a la visualització de la llista de missatges i per a la lectura dels missatges.

Durant aquest temps hem recollit totes les incidències, les idees i els suggeriments de millora que ens heu fet arribar i hem incorporat les millores més urgents per resoldre els problemes més greus d’usabilitat. Aquestes millores són les següents:

1. Capçalera.
La capçalera és més estreta perquè no prengui espai de la lectura dels missatges.

2. Botons d’accions.
Els botons s’han unificat en una sola barra de botons fixa, perquè sigui més fàcil accedir-hi i fer-los servir.

3. Columna de les carpetes.
L’amplada és, per defecte, una mica més estreta, però es pot modificar amb el ratolí, arrossegant la barra vertical. També és més estreta si es consulta des d’un dispositiu mòbil.

4. Opcions de configuració: l’snippet.
L’snippet és la primera línia de text d’un missatge, que es previsualitza en la llista de missatges. Aquest snippet ja no es mostra per defecte, sinó només si s’ha configurat a la bústia de correu del Campus (la configuració d’aquest paràmetre afecta a totes les bústies i taulers de l’usuari).

Configuració de la bústia de correu

5. Historial dels missatges.
La finestra de l’historial s’obre correctament i ja no queda amagada per altres elements.

6. Identificació del missatge que es llegeix.
El missatge seleccionat per a llegir-lo queda marcat per a facilitar-ne la identificació dintre de la llista de la safata d’entrada.

7. Millora d’alguns aspectes de disseny perquè hi hagi més coherència entre elements gràfics, més usabilitat de l’eina i més bona lectura dels missatges.

tauler de l'aula

La resta de millores menys urgents s’incorporaran en el lliurament (release) de setembre, juntament amb la resta de millores del Campus Virtual, l’aula i les altres eines d’ús docent.

*Lliurament (release): paquet de millores en l’àmbit del desenvolupament d’aplicacions informàtiques. L’Àrea de Tecnologia preveu dos lliuraments l’any (setembre i febrer), amb un període de proves internes d’un mínim d’un mes abans de l’inici de curs, per a no afectar els períodes de docència.