Formació sobre qüestionaris de Moodle

La setmana vinent es durà a terme una formació sobre els qüestionaris de Moodle.

Què és un qüestionari de Moodle?

Dates: 23 i 24 de març, de 15-17:30h.
Lloc: 22@, sala -1B
La formació té un límit d’assistents, pel qual tindrem en compte l’ordre d’inscripció.
FormacioQuizzesMoodle