Com inserir un vídeo del nostre Google Drive a dins d’una activitat de l’aula

Procés i possibles idees d’aplicació educativa

Aquest post va dedicat a tots aquells de vosaltres que voleu inserir a l’aula els vídeos que teniu guardats al vostre Google Drive.

A més de les accions tècniques que heu de seguir per tal d’inserir els vídeos, al final us hem deixat algunes idees que esperem us puguin inspirar per aplicar-los didàcticament.

 

Si voleu integrar un vídeo que tingueu emmagatzemat a Google Drive heu de seguir les següents vuit passes:

 

1- Accedim a l’edició de l’aula a la caixa de text, marquem l’opció Texto plano.

 

2- Un cop dins de la caixa enganxem el següent codi:

<iframe src=”______________________________________/preview” width=”560″ height=”315″></iframe>

 

3- El resultat que podrem visualitzar serà aquest (la finestra amb el coci d’inscrustació).

4- Des de el nostre Google Drive, anem a buscar el nostre vídeo i fem clic sobre l’opció de Compartir.

5- A la finestra emergent seleccionem i copiem tot el codi (o direcció web) que apareix.

 

6- Tornem a la nostra caixa de l’aula i, enganxem el codi procedent del nostre vídeo emmagatzemat al Google Drive.

Després , passem la part del codi, destacada en color verd, a la línia superior (que es trobava buida de contingut).

 

7- Esborrem la darrera línia de codi, així a la nostra finestra només quedarà un únic codi d’inscrustació del nostre vídeo (també anomenat codi embed).

 

8- Desem els canvis

Publicar vídeos dins de les activitats de l’aula ens pot servir per…

 

oferir informacions rellevants als nostres estudiants sobre determinats aspectes de la nostra materia (ex. modificació de continguts, nous recursos disponibles, realització de determinades accions, etc.)

 

presentar fent ús de l’adopció d’un rol o narrant una història que impliqui la resolució d’una situació problemàtica, un nou contingut, cas o problema que s’ha de tractar a l’assignatura, de manera individual o en grup

 

activar els coneixements previs dels estudiants relacionant els aprenentatges que ja tenen assolits amb aquells que faran seus (intentant fer ús d’exemples pràctics)

Aquí només hem deixat alguns exemples d’utilització del vídeo a l’aula però, ens podeu compartir alguns més a través de la bústia dissenya@uoc.edu.