Planificar un Hangouts On Air

Hangouts On Air és una eina que ens permet fer sessions síncrones de videoconferència. Aquesta sessió queda automàticament enregistrada en vídeo de tal manera que els estudiants que no poden accedir de manera síncrona ho poden fer després i consultar el que s’ha parlat.

Les seves possibilitats sobretot són donar feedback als estudiants i donar proximitat professor/estudiant. Actualment hi han diversos professors que ho estan fent servir per a tutories, o per a fer les introduccions del curs.

Si voleu fer un Hangout On Air, el més important és que haureu de tenir un compte de Google + amb el compte de la UOC i a partir d’aquí seguir els passos que us hem preparat en aquest document.

 

Us deixem un vídeotutorial (en anglès) que hem trobat per la xarxa i que també us pot judar.